سبتمبر 24, 2022

تسبيح السبت 24 سبتمبر 2022

سبتمبر 24, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/24-2022a-1?si=fed73760e2104c3db45d654c0b48d658&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
سبتمبر 7, 2022

تسبيح الأربعاء 7 سبتمبر 2022

سبتمبر 7, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/7-2022a?si=7d21e79496eb4a4b86a3cf8ce57cf0ef&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 29, 2022

تسبيح الأربعاء 29 يونيو 2022

يونيو 29, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/29-2022a?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 8, 2022

تسبيح الأربعاء 8 يونيو 2022

يونيو 8, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/8-2022a-1?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 11, 2022

تسبيح الأربعاء 11 مايو 2022

مايو 11, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/11-2022a?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
أبريل 13, 2022

تسبيح الأربعاء 13 أبريل 2022

أبريل 13, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/13-2022a?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 23, 2022

تسبيح الأربعاء 23 مارس 2022

مارس 23, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/23-2022a-1?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 9, 2022

تسبيح الأربعاء 9 مارس 2022

مارس 9, 2022 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/9-2022a-1?in=newlifeministryegypt/sets/2022a1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
ديسمبر 22, 2021

تسبيح الأربعاء 22 ديسمبر 2021

ديسمبر 22, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/22-2021a-2?si=b42673b5c4234da4b1994ba95364db17&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 23, 2021

تسبيح الأربعاء 23 يونيو 2021

يونيو 23, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/23-2021a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 22, 2021

تسبيح السبت 22 مايو 2021

مايو 22, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/22-2021a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
أبريل 28, 2021

تسبيح الأربعاء 28 أبريل 2021

أبريل 28, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/28-2021a/s-fqlhBVIsXau Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
ديسمبر 2, 2020

تسبيح الأربعاء 2 ديسمبر 2020

ديسمبر 2, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/2-2020a-3 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
أكتوبر 28, 2020

تسبيح الأربعاء 28 أكتوبر 2020

أكتوبر 28, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/28-2020a-1 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
أكتوبر 14, 2020

تسبيح الأربعاء 14 أكتوبر 2020

أكتوبر 14, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/14-2020a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 8, 2020

تسبيح الأربعاء 8 يوليو 2020

يوليو 8, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/8-2020a-3 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 20, 2020

تسبيح الأربعاء 20 مايو 2020

مايو 20, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/20-2020a-1 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
أبريل 25, 2020

تسبيح السبت 25 ابريل 2020

أبريل 25, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/25-2020a-1 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
أبريل 1, 2020

تسبيح الأربعاء 1 أبريل 2020

أبريل 1, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/1-2020b Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 26, 2020

تسبيح الأربعاء 26 فبراير 2020

فبراير 26, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/26-2020a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة