مارس 28, 2020

تسبيح السبت 28 مارس 2020

مارس 28, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/28-2020a Preacher : ريمون اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 23, 2020

تسبيح الأثنين 23 مارس 2020

مارس 23, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/23-2020a Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 18, 2020

تسبيح الأربعاء 18 مارس 2020

مارس 18, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/18-2020a-1 Preacher : ريمون اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 16, 2020

تسبيح الأثنين 16 مارس 2020

مارس 16, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/17-2020a-1 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 9, 2020

تسبيح الأثنين 9 مارس 2020

مارس 9, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/9-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 4, 2020

تسبيح الأربعاء 4 مارس 2020

مارس 4, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/4-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مارس 2, 2020

تسبيح الأثنين 2 مارس 2020

مارس 2, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/2-2020a Preacher : ريمون اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 26, 2020

تسبيح الأربعاء 26 فبراير 2020

فبراير 26, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/26-2020a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 19, 2020

تسبيح الأربعاء 19 فبراير 2020

فبراير 19, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/19-2020a Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 17, 2020

تسبيح الأثنين 17 فبراير 2020

فبراير 17, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/17-2020a Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 12, 2020

تسبيح الأربعاء 12 فبراير 2020

فبراير 12, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/12-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 10, 2020

تسبيح الأثنين 10 فبراير 2020

فبراير 10, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/10-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 5, 2020

تسبيح الأربعاء 5 فبراير 2020

فبراير 5, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/5-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
فبراير 3, 2020

تسبيح الأثنين 3 فبراير 2020

فبراير 3, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/3-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يناير 29, 2020

تسبيح الأربعاء 29 يناير 2020

يناير 29, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/29-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يناير 27, 2020

تسبيح الأثنين 27 يناير 2020

يناير 27, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/27-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يناير 22, 2020

تسبيح الأربعاء 22 يناير 2020

يناير 22, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/22-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يناير 15, 2020

تسبيح الأربعاء 15 يناير 2020

يناير 15, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/15-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يناير 13, 2020

تسبيح الأثنين 13 يناير 2020

يناير 13, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/13-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يناير 8, 2020

تسبيح الأربعاء 8 يناير 2020

يناير 8, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/8-2020a Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة