يوليو 8, 2020

تسبيح الأربعاء 8 يوليو 2020

يوليو 8, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/8-2020a-3 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 4, 2020

تسبيح السبت 4 يوليو 2020

يوليو 4, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/4-2020a-2 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 1, 2020

تسبيح الأربعاء 1 يوليو 2020

يوليو 1, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/1-2020a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 27, 2020

تسبيح السبت 27 يونيو 2020

يونيو 27, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/27-2020a-1 Preacher : ريمون اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 24, 2020

تسبيح الأربعاء 24 يونيو 2020

يونيو 24, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/24-2020a Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 20, 2020

تسبيح السبت 20 يونيو 2020

يونيو 20, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/20-2020a-2 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 17, 2020

تسبيح الأربعاء 17 يونيو 2020

يونيو 17, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/17-2020a-2 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 6, 2020

تسبيح السبت 6 يونيو 2020

يونيو 6, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/6-2020b Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 3, 2020

تسبيح الأربعاء 3 يونيو 2020

يونيو 3, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/3-2020a-1 Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 30, 2020

تسبيح السبت 30 مايو 2020

مايو 30, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/30-2020a Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 27, 2020

تسبيح الأربعاء 27 مايو 2020

مايو 27, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/27-2020b Preacher : اشرف اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 23, 2020

تسبيح السبت 23 مايو 2020

مايو 23, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/23-2020a-1 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 20, 2020

تسبيح الأربعاء 20 مايو 2020

مايو 20, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/20-2020a-1 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 16, 2020

تسبيح السبت 16 مايو 2020

مايو 16, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/16-2020a Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 13, 2020

تسبيح الأربعاء 13 مايو 2020

مايو 13, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/13-2020a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 9, 2020

تسبيح السبت 9 مايو 2020

مايو 9, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/9-2020a-1 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 6, 2020

تسبيح الأربعاء 6 مايو 2020

مايو 6, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/6-2020a Preacher : ريمون اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 2, 2020

تسبيح السبت 2 مايو 2020

مايو 2, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/2-2020a-1 Preacher : د. نادر شوقي Service Type: تسبيح قبل العظة
أبريل 29, 2020

تسبيح الأربعاء 29 أبريل 2020

أبريل 29, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/29-2020a-1 Preacher : ريمون اسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
أبريل 25, 2020

تسبيح السبت 25 ابريل 2020

أبريل 25, 2020 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/25-2020a-1 Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة