يوليو 24, 2021

تسبيح السبت 24 يوليو 2021

يوليو 24, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/24-2021a-2 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 21, 2021

تسبيح الأربعاء 21 يوليو 2021

يوليو 21, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/21-2021a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 17, 2021

تسبيح السبت 17 يوليو 2021

يوليو 17, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/17-2021a-3 Preacher : ريمون أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 14, 2021

تسبيح الأربعاء 14 يوليو 2021

يوليو 14, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/14-2021a-1 Preacher : رامز منير Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 10, 2021

تسبيح السبت 10 يوليو 2021

يوليو 10, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/10-2021a-3 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 7, 2021

تسبيح الأربعاء 7 يوليو 2021

يوليو 7, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/7-2021a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يوليو 3, 2021

تسبيح السبت 3 يوليو 2021

يوليو 3, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/3-2021a-2 Preacher : رامز منير Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 30, 2021

تسبيح الأربعاء 30 يونيو 2021

يونيو 30, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/30-2021a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 26, 2021

تسبيح السبت 26 يونيو 2021

يونيو 26, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/26-2021a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 23, 2021

تسبيح الأربعاء 23 يونيو 2021

يونيو 23, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/23-2021a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 16, 2021

تسبيح الأربعاء 16 يونيو 2021

يونيو 16, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/16-2021a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 12, 2021

تسبيح السبت 12 يونيو 2021

يونيو 12, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/12-2021a-1 Preacher : ريمون أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 9, 2021

تسبيح الأربعاء 9 يونيو 2021

يونيو 9, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/9-2021a-1 Preacher : رامز منير Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 5, 2021

تسبيح السبت 5 يونيو 2021

يونيو 5, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/5-2021a-1 Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
يونيو 2, 2021

تسبيح الأربعاء 2 يونيو 2021

يونيو 2, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/2-2021a-1 Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 29, 2021

تسبيح السبت 29 مايو 2021

مايو 29, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/29-2021a Preacher : رامز منير Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 26, 2021

تسبيح الأربعاء 26 مايو 2021

مايو 26, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/26-2021a Preacher : ريمون أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 22, 2021

تسبيح السبت 22 مايو 2021

مايو 22, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/22-2021a Preacher : جان جورج Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 19, 2021

تسبيح الأربعاء 18 مايو 2021

مايو 19, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/18-2021a Preacher : أشرف أسحق Service Type: تسبيح قبل العظة
مايو 12, 2021

تسبيح الأربعاء 12 مايو 2021

مايو 12, 2021 https://soundcloud.com/newlifeministryegypt/12-2021a Preacher : نادر نبيل Service Type: تسبيح قبل العظة